Рівність на папері»: позиція України в Індексі інтеграції мігрантів MIPEX

08 Dec 2020 EET

Огляд Українських Новин

Марія Остапчук

Україна набрала 48 зі 100 можливих балів в міжнародному Індексі інтеграції мігрантів MIPEX, який оцінював політики інтеграції іноземців у 52-х країнах світу. Про це повідомляє аналітичний центр «Європа без бар’єрів», який проводив оцінку в Україні за методологією, розробленою брюссельською організацією Migration Policy Group, з посиланням на сайт MIPEX. Український результат є близьким до середнього показника серед країн-учасників (52 бали). Українська політика інтеграції мігрантів перебуває на схожому рівні з іншими країнами Європи, такими як Молдова та Румунія, і є навіть дещо більш інклюзивною порівняно з такими сусідами як Польща, Словаччина та Росія. Водночас показники України у восьми проаналізованих сферах є дуже нерівномірними. Так, на високому рівні розвинені політики у сфері Постійного проживання та Протидії дискримінації, які оцінено як сприятливі. Як частково сприятливі оцінено політики у сферах Мобільності на ринку праці, Возз’єднання сім’ї, Доступу до громадянства. Радше несприятливою є політика у сфері Охорони здоров’я. Найгіршу оцінку отримали політики у сфері Освіти та Політичної участі. Мобільність на ринку праціЧастково сприятлива. Іноземці можуть отримати роботу та започаткувати бізнес в Україні, але не мають доступу до тієї підтримки, яку мають громадяни України Возз’єднання сім’їЧастково сприятлива. Хоча роз’єднані сім’ї, які хочуть возз’єднатися, не стикаються з настільки суворими вимогами, як в інших європейських країнах, їм можуть відмовити через розмиті критерії та процедурні перепони. Крім того, члени родини іноземця залишаються залежними від його статусу і не можуть отримати автономний дозвіл на проживання. ОсвітаНесприятлива. Освітня підтримка для дітей іммігрантів в Україні слабше розвинена, ніж в інших європейських країнах. Доступ до обов’язкової загальної  освіти є лише в дітей легальних мігрантів. Школи не готові надавати інтеркультурну освіту та відповідати специфічним потребам дітей іммігрантів. Охорона здоров’я. Радше несприятлива. Іммігранти мають обмежений доступ до охорони здоров’я і не отримують належної інформації про свої права та особливості системи охорони здоров’я. Політична участь. Несприятлива. Як і в більшості країн Центральної та Східної Європи, іммігранти не мають можливості брати участь у суспільному житті. Зокрема, іноземці не можуть голосувати та бути членами політичних партій. Доступ до громадянстваЧастково сприятлива. Хоча отримання громадянства в Україні відносно доступне, Україні бракує відкритості щодо другого громадянства натуралізованих іноземців. Постійне проживання. Сприятлива. Іноземці з дозволом на імміграцію можуть розраховувати на постійне проживання та повний спектр соціальних прав Протидія дискримінації. Сприятлива. Потенційні жертви етнічної, расової, релігійної чи дискримінації на підставі громадянства мають можливість відстоювати справедливість на підставі українського антидискримінаційного законодавства. Загалом MIPEX відносить підхід України до інтеграції до категорії «рівність на папері». Це означає, що хоча іммігранти мають доступ до базових прав і безпеки, вони все ще позбавлені рівних можливостей, а показники інтеграції у різних сферах «стрибають» від майже 100 до майже 0. Що таке MIPEX. Індекс інтеграції мігрантів MIPEX – це унікальний інструмент, який оцінює політики інтеграції мігрантів у країнах Європи, Азії, Америки та Океанії. Різні індикатори покликані дати оцінку тому, які мігранти мають можливості для участі в суспільному житті. Індикатори згруповані у вісім сфер: ринок праці, освіта, возз’єднання сім’ї, політична участь, постійне проживання, доступ до громадянства, протидія дискримінації та охорона здоров’я. MIPEX використовують урядові органи, міжнародні та неурядові організації, науковці. Згідно з даними Google Scholar, MIPEX цитують у понад 4600 документах. 5-те видання MIPEX, яке охоплює період 2014-2019 років, імплементують Migration Policy Group (Брюссель) і CIDOB (Барселона). Парнтером MIPEX в Україні є аналітичний центр «Європа без бар’єрів». Більше інформації про показники України та інших країн (англійською мовою) можна знайти за посиланням. Контактна особа: Павло Кравчук, +38 066 585 19 97

Copyright © 2020 Europe without barriers, All rights reserved.