УжНУ ще приймає документи на держслужбу та електронне урядування

До 25 жовтня продовжено прийом документів на спеціальності «Електронне урядування» та «Державна служба».
 
Електронне урядування (8.1510011). В рамках магістерської програми здійснюється підготовка фахівців, які отримають комплекс сучасних теоретичних та практичних знань, умінь і навичок щодо творчого використання сучасних інформаційних, комунікаційних та соціальних технологій.
 
Програма спрямована на вдосконалення системи державного управління завадяки інноваційним процесам у суспільстві на основі світових та європейських стандартів.
 
Нормативний термін навчання за спеціальністю «Електронне урядування» на денній та заочній формі навчання становить 1 рік і 5 місяців.
 
Державна служба (8.15010005). Магістерська програма забезпечує навчання фахівців за освітньо-професійними програмами підготовки з спеціальності «Державна служба» у освітній галузі «Державне управління».
 
Програма спрямована на професійне навчання фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
Нормативний термін навчання за спеціальністю «Державна служба» на денній формі навчання становить 1 рік, а на заочній – 1 рік і 5 місяців.
 
На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» на спеціальності 8.1510011 «Електронне урядування» та 8.15010005 «Державна служба» запрошуються особи, котрі мають повну вищу освіту.
 
 
 
Приймальна комісія:
88020, м.Ужгород, вул. Університетська 14, к. 228
Телефон:  096-123-89-67; 050-205-76-18
E-mail: admission@uzhnu.edu.ua