Інспектори Держпраці працювали з Хустськими роботодавцями

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Керівники установ та підприємств зобов'язані за свої кошти організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де необхідний професійний добір.

Укладаючи трудовий договір з працівником, його слід проінформувати під розпис про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їх вплив на здоров’я, а також про його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах. Щоб виконати цю вимогу, необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність або відсутність таких факторів; включити до колективного договору перелік пільг за роботу в шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Подібні дослідження проводяться в рамках атестації робочих місць за умовами праці. Адже головна мета атестації - регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров'я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах.

З метою інформування роботодавців про здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю з питань організації та проведення атестації робочих місць, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці та призначення пенсії за віком на пільгових умовах  та з урахуванням змін до законодавства, фахівцями відділу взаємодії з роботодавцями Хустської  міськрайонної філії Закарпатського обласного центру зайнятості, 8 серпня 2018 року, було проведено семінар. Захід відбувся за участі завідувача сектору управління Держпраці в Закарпатській області Лілії Січки та страхового експерта Хустського відділення УФССУ в Закарпатській області Володимира Сміщука.

В ході семінару було наголошено про те, що контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Згідно ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Семінар відбувся за участі представників роботодавців, які відповідають за охорону праці, переважно переробної галузі та галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря м. Хуст та Хустського району. Під час семінару представники підприємств брали активну участь в обговоренні висвітлених питань.